Ha'uti Regal Login

Te haapapu ra te hautiraa Regal i to ' na tiaraa ei fare hautiraa moni na te ao nei i nia i te Internet i te mau matahiti atoa. E hi'opoa te Tomite o te Curaçao i te mea e vai ra e, niuhia i ni'a i te hi'opo'araa, ua faaapî i te mau ohipa tapihooraa.

No te apiti atu i roto i te mau hooraa i te fare pereraa moni, e mea ti'a ia outou ia tapa'o e ia iriti i te hoê ha'utiraa teata taata ora. E nehenehe outou e fana'o i te mau peu faaanaanataeraa mana'o atoa, Te Mau Mana'o no te Haapiiraa e te A, e tae noa'tu i te faatereraa i te faufaa moni.

Nahea ia riro ei melo no te pŭpŭ ha'uti Regal: Te mau mana'o tauturu no te feia ha'uti apî

  • I muri a'e i te hi'opoaraa i te ohipa a te fare pereraa moni, A tomo i roto i te aamu. I roto i te UK, e mea ti'a ia outou ia imi i te hoê vahi nohoraa mono i ni'a i te hono e vai ra i teie mahana i roto i te mau rave'a haaparareraa e aore râ, na roto i te mau rave'a haaparareraa sotiare. E nehenehe e tapa'o i te tapa'opa'oraa i roto noa i te hoê vahi nohoraa IP.
  • E nehenehe ta outou e ha'uti e te hoê pŭpŭ no te 10 GBP. No te apiti atu i roto i te porotarama bonus, te rahiraa o te moni e roaa mai 20 GBP.
  • Hoê â huru te api uiuiraa no te mau melo i ni'a i te mau matini afa'ifa'i e te mau papa'iraa afa'ifa'i. Te vai ra te mau arata'iraa no ni'a i te rave'a no te faaî i te api uiuiraa hou a hamani ai i te hoê api parau.
  • A hi'opo'a i ta outou mau parau e a faaherehere i te mau haamaramaramaraa i ni'a i ta outou PC e aore râ ta outou niuniu afa'ifa'i. Mai te mea e uiraa ta outou, a farerei i te pŭpŭ tauturu na roto i te mau aparauraa na ni'a i te itenati e aore râ te rata uira.
  • E nehenehe te mau tao'a e tuuhia i roto i ta outou iho afata vairaa tauihaa. A ma'iti i te farii-poupou-raa no na tuhaa matamua e toru e a farii ia amui mai.
  • E tupu ta'ue noa mai te mau haamaramaramaraa i muri a'e i to outou tuurimaraa i te ăpĭ parau.
  • E ohipa te ohipa parururaa a Regal i te roaraa o te hora. No te tahi atu mau fifi, te rata uira support@playregal.com.

Te tomoraa i roto i te ha'utiraa Play Regal

Aita e faanahoraa e titauhia i teie nei no te ha'uti 24/7. A haere noa i ni'a i te tahua ha'utiraa Play Regal! E mea oioi te faauta-uira-raa mai i te mea e vai ra. I ni'a i te mau huru matini atoa (iOS e aore râ Android) e fana'o outou i te taatoaraa o te mau ohipa a te taata faatere.

Aita e titauraa taa ê no te hoê niuniu afa'ifa'i. No te ohipa tano, e mea titauhia ia teitei a'e te matini roro uira i te 9.0, e iPhone – teitei a'e i te 5.0.

E roaa te maramarama mai roto mai i te hoê iri papa'iraa. No te rave i te reira, haere i te “Taviniraa Afa'ifa'i” tuhaa e hi'opo'a i te numera QR. E vai noa te rave'a tomoraa i ni'a i ta outou iri papa'iraa.

Tapa'oraa

Te ohipa nei te fare pereraa moni ia au i te mau ture a te ao nei i haamauhia. O te feia paari ana'e te faatiahia ia hauti. No te taa e o vai mau tei tapa'o i te i'oa i ni'a i te tahua Itenati, e titau te ohipa patururaa i te hoê buka ratere e aore râ te tahi atu parau no te haapapû e o vai te taata hoo.

Mai te mea e, aita te hoho'a i papû maitai, Aita te ti'aauraa i mana'ohia. E anihia outou ia faauta uira mai i te mau parau peeraa e aore râ ia haere atu i roto i te hoê amuiraa video. E rave te taata haapao i te ohipa i roto i te faanahoraa o te hautiraa e e haapapu noa oia i te aamu o te taata hauti.

Ia haapapuhia te mau haamaramaramaraa, e titauhia ia oe ia faauta uira mai i te hoê buka ratere e aore râ te ID i raro a'e i te “Ta'u nei aamu”. Ma'imi i te “Ta'u mau parau” e a tuu atu i te haamaramaramaraa. Te mau haamaramaramaraa no ni'a i te itenati e ere ïa i te mea ti'a. Ua paruruhia te reira e te 3DS protocol, na te reira e tape'a i te tomoraa i roto i te mau haamaramaramaraa no ni'a i te taata e faaohipa ra i te reira.

Faaotiraa

E nehenehe te mau huru taata atoa e fana'o i te hoê hautiraa taata ora. I roto i te UK, E nehenehe e tomo i ni'a i te tahua Itenati i te hoê vahi nohoraa mono. Te a'o atu nei matou ia outou ia faaau ia outou i ni'a i te mau ture no te pereraa moni hou a maramarama ai outou i te rahi o te hopoi'a no te tapa'oraa e te tapa'oraa i te mau haamaramaramaraa. I to'na pae, Ua fafauhia i te pûpû i te mau mea maitatai roa, te hoê tuatiraa papû i ni'a i te itenati e te mau haamau'araa.